telf-contactar
There are No Adverts to Display
Comunicacions
Les comunicacions informàtiques tenen un rol molt important en les empreses, ja que comuniquen delegacions amb centrals per poder treballar a temps real, fan una extensió privada de línies de telèfon (VoIP) o interconnecten la xarxa privada amb Internet per poder utilitzar serveis públics o ubicar serveis privats al cloud.

A in2in coneixem bé el mercat de les operadores de comunicacions i els productes que ofereixen, per això podem ajudar a les empreses que ho sol·liciten a fer un disseny de les línies de comunicacions, amb balanceig, redundància, seguretat i capacitat de transmissió de dades suficient.
Filtra per títol     Mostra'n 
# Títol de l'article
1 WIFI
2 Telefonia IP
3 Switchs
4 VPNs
5 Firewalls
6 Routers