Jordi Danès

Sistemes

"El valor de la innovació no consisteix a evitar que et copiïn, sinó en aconseguir que tots et vulguin copiar."