Monitoratge dels sistemes i serveis

in2mon

Els departaments IT de les empreses, sovint estan immersos en diversos projectes de forma concurrent i no aconsegueixen tenir un control absolut del dia a dia.

La tranquil·litat a la que aspira el personal tècnic, està subjecte al correcte funcionament dels sistemes durant 24 hores al dia i cada dia de la setmana, i això s’aconsegueix revisant de forma continuada l’estat dels diferents serveis, els logs, les capacitats dels discs, les mètriques de rendiment, les temperatures dels aparells, etc.

In2mon és un servei de monitoratge que ofereix tot això i molt més. Està basat en un appliance físic, ubicat a la instal·lació informàtica que es vol monitorar i que a través dels sensors configurats ens aporta la informació desitjada.

 

Què és un sensor?

El sensor és un element que, a partir dels paràmetres que nosaltres hem determinat ens aporta informació. Per exemple, el nivell de tòner d’una impressora, la capacitat de transmissió de dades d’una línia, l’estat d’un servei, la temperatura d’un equip, una consulta a una base de dades, l’estat de bateria del SAI, etc.

Amb la dada aportada es poden generar alertes, les quals poden ser crítiques o informatives, i segons el seu grau es poden configurar diferents tipus d’avís, com un e-mail, un missatge SMS, un de Telegram o una trucada ajustant-se a cada situació i a la gravetat de la mateixa.

 

Que pot ser monitorat?

De forma general es pot controlar qualsevol estació de treball i/o servidor que utilitzi sistemes operatius estàndards, Windows, Linux i MacOS, qualsevol dispositiu o electrònica de comunicacions que utilitzi protocols SNMP, WMI i SSH.

A més a més contínuament, es desenvolupen sensors específics per poder facilitar, el control d’aplicacions i/o plataformes comunes als clients, que implementem In2mon.

 

In2mon ha estat dissenyat i desenvolupat a Girona. In2In participa de forma activa amb l’evolució del producte, aportant les diferents necessitats que van tenint els nostres clients.

Amb més de cinc anys de recorregut, ha assolit la maduresa, sense perdre l’essència de la senzillesa. És un producte que va néixer amb la filosofia de ser simple de configurar i alhora potent. Desmarcant-se de les grans marques que generalment ofereixen moltíssimes funcionalitats, però amb una complexitat alta de configuració.

Un valor afegit important, és que els sensors més crítics poden estar monitoritzats a temps real pel departament tècnic d’in2in en horari laboral, és a dir, a la nostra pantalla central a l’oficina d’in2in rebem les alertes dels nostres clients, d’aquesta manera, els podem proporcionar una pro activitat molt alta.

In2mon ens ajuda a prevenir incidències. Per exemple el simple cas d’un disc d’un servidor que s’emplena, abans no arribi a exhaurir tot l’espai i deixi de funcionar el servei associat, el sistema ens alerta per tal de poder aplicar la correcció corresponent, evitant així una parada de servei. Amb altres errors més imprevisibles, ens ajudarà a conèixer el focus més ràpidament, estalviant-nos investigacions i poder-lo solucionar de forma més eficient.

Gràcies a eines com In2mon aconseguim minimitzar el temps d’aturada de serveis i el temps de resolució d’incidències greus i això suposa un menor impacte econòmic i logístic.

L’entorn de gestió de l’in2mon, està basat en HTML5 assegurant la compatibilitat amb diferents plataformes.

Existeixen 3 modalitats d’in2mon:

 

  • In2mon Lite, és la versió més bàsica, arriba a 50 sensors. Els 5 sensors més importants es poden redirigir per tal de monitorar-los des d’in2in. És ideal per entorns amb un servidors, firewall, switch...
  •  
  • In2mon Bàsic, dotat amb 150 sensors, 15 dels quals poden ser monitoritzats des d’in2in. Pensat per entorns amb dos o tres servidors, dues línies de comunicacions...
  •  
  • In2mon Business, sense límit de sensors. A la pantalla d’in2in hi monitoritzarem tots els sensors considerats importants i/o crítics. Orientat a empreses una mica més grans amb més necessitats d’alta disponibilitat

 

 

Per més informació i preus contacta amb nosaltres.